Doradztwo budowlane

W ramach doradztwa budowlanego prowadzimy:

 • optymalizację projektów budowlanych
 • sporządzamy specyfikację potrzebną do rozpoczęcia budowy
 • inwentaryzacje architektoniczno-budowlane i instalacyjne
 • ekspertyzy budowlane
 • kontrolę zaawansowania prac i płatności
 • sporządzamy kosztorysy inwestorskie
 • opracowujemy wnioski o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych
 • ekspertyzy budowlane mające na celu
  • ocenę stanu technicznego
  • diagnostykę konstrukcji
  • analizę przydatności do  użytkowania

Dodatkowo świadczymy nadzór nad pracami zaleconymi w ekspertyzie.

 • przeglądy budowlane zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego (wraz ze wszystkimi instalacjami)