(Nie posuwać się naprzód to cofać się).

„non progredi est regredi”

Spółka BUILDMAN została założona, w 2017 roku, z inicjatywy osób, którzy prowadzili już wcześniej działalności związane z przemysłem budowlanym, posiadających kilkunastoletnie  doświadczenie w branży. Decyzja o podjęciu współpracy miała na celu uzyskania efektu synergii, poprzez wykorzystanie wieloletniego doświadczenia zawodowego wspólników, zarówno w zakresie wytwórstwa (budowa obiektów kubaturowych oraz inżynieryjnych), jak również w zakresie procesów inwestycyjnych związanych z realizacją inwestycji mieszkaniowych.

Wspólnicy mieli, i w dalszym ciągu mają, na celu zapewnienie swoim kontrahentom, poprzez wykorzystanie swojej wiedzy oraz umiejętności, najlepszej możliwej obsługi w zakresie prowadzenia procesu budowy zarówno jeżeli chodzi o jego częściową (np. stan surowy obiektu), jak również całościową realizację (np. w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji). Spółka rozwija również swoje doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji własnych, realizowanych samodzielnie, ale także przy współpracy z innymi podmiotami.

Zarząd Spółki nieustannie prowadzi działania mające na celu poprawę wydajności pracy wprowadzając zmiany organizacyjne, które umożliwią optymalizowanie kosztów oraz czasu realizacji, po to aby świadczone usługi były możliwie konkurencyjne cenowo oraz były realizowane w zakładanych, optymalnych ramach czasowych.

346

projecta

932

HAPPY CLIENTS

325

QUALIFIED STUFF

our mission