Kim jesteśmy?

Buildman Sp. z o.o.

Spółka BUILDMAN została założona w 2017 roku, z inicjatywy osób, które prowadziły już wcześniej działalności związane z przemysłem budowlanym, posiadających kilkunastoletnie doświadczenie w branży. Decyzja o podjęciu współpracy miała na celu uzyskanie efektu synergii, poprzez wykorzystanie wieloletniego doświadczenia zawodowego wspólników, zarówno w zakresie wytwórstwa (budowa obiektów kubaturowych oraz inżynieryjnych), jak również w zakresie procesów inwestycyjnych związanych z realizacją inwestycji mieszkaniowych.

Wojciech Kotapka / Michał Nowak
674

oddanych lokali

25855

m3 ułożonej mieszanki betonowej

38392

m2 przekazanych powierzchni

2336993

kg zabudowanej stali

Buildman Sp. z o.o.

Głównym celem wspólników jest zapewnienie swoim kontrahentom, poprzez wykorzystanie swojej wiedzy oraz umiejętności, najlepszej możliwej obsługi w zakresie prowadzenia procesu budowy zarówno jeżeli chodzi o jego częściową (np. stan surowy obiektu), jak również całościową realizację (np. w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji). Spółka rozwija również swoje doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji własnych, realizowanych samodzielnie, ale także przy współpracy z innymi podmiotami.

Zarząd Spółki nieustannie prowadzi działania mające na celu poprawę wydajności pracy wprowadzając zmiany organizacyjne, które umożliwią optymalizowanie kosztów oraz czasu realizacji, po to aby świadczone usługi były możliwie konkurencyjne cenowo oraz były realizowane w zakładanych, optymalnych ramach czasowych.